جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

2 روز قبل

چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

4 روز قبل

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

6 روز قبل

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

6 روز قبل
کارتون| فقط ۱۵ میلیون ایرانی راحت برنج می خرند!

نه بو داره! نه طعم داره! و نه ارزش!

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

9 روز قبل

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

9 روز قبل

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

9 روز قبل
از اون لحاظ| کی از شما گورخر خواست؟

طنزی درباره ورود سه گورخر آفریقایی به ایران و تلف شدن یکی از آن ها در بدو ورود

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

9 روز قبل

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

9 روز قبل

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

14 روز قبل

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

14 روز قبل

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

15 روز قبل
شعر طنز| ماجرای خرید گوجه سبز

شاعر: شیما اثنی عشری

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

15 روز قبل

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

16 روز قبل