چهار شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

454 روز قبل

یکشنبه ۰۷ شهریور ۱۴۰۰

457 روز قبل

یکشنبه ۰۷ شهریور ۱۴۰۰

457 روز قبل
دیدنی | محبت خواهرانه

عشق و محبت خواهرانه

چهار شنبه ۰۳ شهریور ۱۴۰۰

461 روز قبل

دوشنبه ۰۱ شهریور ۱۴۰۰

463 روز قبل
خبر خارجی | مرز جداکننده ایستگاه فضایی

 در ایستگاه فضایی بخش روسی از بخش آمریکایی جداست!

دوشنبه ۰۱ شهریور ۱۴۰۰

463 روز قبل

دوشنبه ۰۱ شهریور ۱۴۰۰

463 روز قبل
خبر خارجی | مسابقات تنبلی

برگزاری مسابقات تنبلی در مونته‌نگرو!    

یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

464 روز قبل
خبر خارجی| باغ وحش انسانی

باغ وحش؛ این بار انسانها در قفس قرار می گیرند!

شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰

465 روز قبل

شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰

465 روز قبل

جمعه ۲۹ مرداد ۱۴۰۰

466 روز قبل

جمعه ۲۹ مرداد ۱۴۰۰

466 روز قبل
انجام پارکور توسط ربات اطلس بوستون داینامیکس

بوستون داینامیکس به تازگی ویدیوهای جدیدی از ربات دو پای خود، اطلس منتشر کرده که در حال انجام حرکات شبیه به پارکور است و توانایی‌های فیزیکی شگفت انگیز را در کنار حفظ تعادل بسیار عالی از خود نشان می‌دهد.  

پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰

467 روز قبل