چهار شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

307 روز قبل

یکشنبه ۰۷ شهریور ۱۴۰۰

309 روز قبل

یکشنبه ۰۷ شهریور ۱۴۰۰

309 روز قبل
دیدنی | محبت خواهرانه

عشق و محبت خواهرانه

چهار شنبه ۰۳ شهریور ۱۴۰۰

313 روز قبل

دوشنبه ۰۱ شهریور ۱۴۰۰

315 روز قبل
خبر خارجی | مرز جداکننده ایستگاه فضایی

 در ایستگاه فضایی بخش روسی از بخش آمریکایی جداست!

دوشنبه ۰۱ شهریور ۱۴۰۰

315 روز قبل

دوشنبه ۰۱ شهریور ۱۴۰۰

315 روز قبل
خبر خارجی | مسابقات تنبلی

برگزاری مسابقات تنبلی در مونته‌نگرو!    

یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

316 روز قبل
خبر خارجی| باغ وحش انسانی

باغ وحش؛ این بار انسانها در قفس قرار می گیرند!

شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰

317 روز قبل

شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰

317 روز قبل

جمعه ۲۹ مرداد ۱۴۰۰

318 روز قبل

جمعه ۲۹ مرداد ۱۴۰۰

318 روز قبل
انجام پارکور توسط ربات اطلس بوستون داینامیکس

بوستون داینامیکس به تازگی ویدیوهای جدیدی از ربات دو پای خود، اطلس منتشر کرده که در حال انجام حرکات شبیه به پارکور است و توانایی‌های فیزیکی شگفت انگیز را در کنار حفظ تعادل بسیار عالی از خود نشان می‌دهد.  

پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰

319 روز قبل