تیترخند

شوخی با تیترهای روزنامه!

* یارانه ویژه ماه رمضان جمعه پرداخت می‌شود
مردم: آخ جون، بعد از دو هفته یک جعبه خرما می‌خریم افطار می کنیم!
 
* وزیر دارایی ترکیه از مردم خواست در مقابل گرانی صبور باشند
مسئولان وطنی: چه سوسول!
 
* نیمی از مردم جهان دچار عارضه سردرد فعال هستند
هموطنان: سردرد ماها هم غیرفعاله، وقتی قیمت ها رو می‌بینیم فعال می شه!
 
* جریمه یک میلیونی ۳۰۰ هزار خودرو به علت عدم واکسیناسیون
برخی مسئولان: کرونا برای هرکی ضرر داشت، برای ما یک گنج بی پایان بود!
 
منبع: خراسان

27 فروردین, 1401 10:29