بگرد و پیدا کن

با دقت به این تصویر نگاه کنید.

 
 شما باید در میان این میوه ها و صیفی جات یک هویج را که جاسازی شده پیدا کنید. این اتفاق کمک می کند تمرین تمرکز کنید تا در آینده به آلزایمر مبتلا نشوید. 
 
.
.
.
.
.
پاسخ: 

29 فروردین, 1401 12:54