داستانک طنز | دقت و همت ژاپنی

چند سال پیش، یک شرکت بزرگ رایانه ای تصمیم گرفت که تولید یکی از قطعات کامپیوترهایش را به ژاپنی ها بسپارد. در مشخصات تولید محصول، بعد از ویژگی‌هایش نوشته بود:

چند سال پیش، یک شرکت بزرگ رایانه ای تصمیم گرفت که تولید یکی از قطعات کامپیوترهایش را به ژاپنی ها بسپارد. در مشخصات تولید محصول، بعد از ویژگی‌هایش نوشته بود: «سه قطعه معیوب در هر 10 هزار قطعه ای که تولید می‌شود، قابل قبول است.» مدت قرارداد گذشت و زمان تحویل محصول رسید. هنگامی که قطعات تولید شدند و از ژاپن برای آن شرکت فرستاده شدند، نامه‌ای همراه آن‌ها بود با این مضمون: «مفتخریم که سفارش شما را سر وقت آماده کردیم و تحویل می دهیم. برای آن سه قطعه معیوبی هم که خواسته بودید، خط تولید جداگانه‌ای درست کردیم و آن‌ها را هم ساختیم. امیدواریم این کار رضایت شما را فراهم سازد.»!

6 تیر, 1401 10:21