خبر| اولین بیمار مبتلا آبله میمونی در ایران

احمد مهری، مدیر مسئول رسانه متخصصین بهداشت ایران:   

بیمار در قرنطینه است و مراحل درمان خود را طی میکند.

هرگاه نسبت به یک ضایعه پوستی و علائم مشکوک آبله میمونی شک کردید به نزدیکترین مرکز، خانه، پایگاه بهداشت محل سکونتتان مراجعه کنید تا کادر بهداشتی درمانی شما را ببینند.

26 مرداد, 1401 15:53