اینطورکی| زبان مخفی ما ایرانی‌ها

ما ایرانی‌ها مثل بقیه مردم دنیا یک زبان مخفی داریم، یعنی یک چیزی می‌گیم در حالی‌‌که دقیقاً یک چیز دیگه منظورمون بوده. بعد طرف یک چیزی می‌شنوه اما باید از لحن، تاریخچه زندگی و خیلی چیزهای دیگه بفهمه منظور ما چی بوده. اما ما شما  رو راحت کردیم و معنی واقعی خیلی از اصطلاحات رو بیان کردیم:

دانیال دایی داووداینا، طنزپرداز

ما ایرانی‌ها مثل بقیه مردم دنیا یک زبان مخفی داریم، یعنی یک چیزی می‌گیم در حالی‌‌که دقیقاً یک چیز دیگه منظورمون بوده. بعد طرف یک چیزی می‌شنوه اما باید از لحن، تاریخچه زندگی و خیلی چیزهای دیگه بفهمه منظور ما چی بوده. اما ما شما  رو راحت کردیم و معنی واقعی خیلی از اصطلاحات رو بیان کردیم:

+ بازم ممنون، زحمت کشیدی.
یعنی: بسه بابا، کار نکنی بهتره. گند زدی به همه‌چی.
+ نه بابا منظورم به تو نبود، کلی گفتم.
یعنی: دقیقاً منظورم خود تو بود.
+ نمی‌دونم والا. خودت بهتر می‌دونی.
یعنی: عمراً بهت راهنمایی بدم. مگه مغز خر خوردم.
+ بازم هرطور خودت می‌دونی.
یعنی: کاری که من گفتم رو با مسئولیت خودت انجام بدی و اگه گندکاری شد ننداز گردن من.
+ حالا بودین! کجا به این زودی؟
یعنی: برین دیگه. بچه فردا مدرسه داره، من بدبختم باید برم سرکار.
+ نه بابا، این‌دفعه نوبت شماست تشریف بیارین.
یعنی: ما نمیایم خونه شما، شما هم نیاین خونه ما.
+ نه بابا، ما که همیشه زحمت دادیم، شما بیاین.
یعنی: ما حوصله نداریم بیایم خونه شما، پول هم نداریم شما بیاین خونه ما.
+ چشم بی‌زحمت نمی ذاریم حالا.
یعنی: عمراً بیایم اون‌طرفا.
+ جلوی روشم میگم.
یعنی: بذارین غیبت کنم، جلوی روش نگفتم عقده شده تو دلم.

 

منبع: خراسان

27 مرداد, 1401 10:36