اینطورکی| فساد 92 هزار میلیاردی یعنی چی؟

می‌دونستین 92 هزار میلیارد تومن چند تا صفر داره؟ می‌دونستین 92 هزار میلیارد تومن چند رقم می شه؟ اصلاً می‌دونین 92 هزار میلیارد تومن یعنی چی؟ نمی‌دونین؟ چه جالب!

دانیال دایی داووداینا، طنزپرداز

می‌دونستین 92 هزار میلیارد تومن چند تا صفر داره؟ می‌دونستین 92 هزار میلیارد تومن چند رقم می شه؟ اصلاً می‌دونین 92 هزار میلیارد تومن یعنی چی؟ نمی‌دونین؟ چه جالب! منم نمی‌دونم. من تهِ تهش یک میلیارد می‌دونم چیه. همونم نمی‌دونم چند تا صفر داره، فقط می‌دونم خیلی زیاده. یک میلیارد یعنی خیلی. 92 میلیارد یعنی 92 تا خیلی. ولی برای توصیف 92 هزار میلیارد واقعاً پردازنده مغزم کشش نداره. یعنی چه‌جوری این‌همه تخلف کردن؟ همون هزار میلیارد بس نبوده براشون؟ 91 هزارتای دیگه‌اش رو می‌خواستن چی‌کار؟ مگه چقدر شیشلیک و بختیاری می‌تونستن بخورن؟ من نهایت اختلاسی که کردم   این‌بود که یک‌بار آب میوه خریدم برای خودم و داداشم، لیوان‌ها رو گرفتم کنار هم، بعد اونی که کمتر داشت رو دادم داداشم. یک‌ دفعه هم تو اداره اومدم چایی بخورم، دوتا قند چسبیده بود به هم، منم دیدم کسی حواسش نیست دوتاش رو خوردم. البته حالا که بحثش شد اعتراف کنم یک‌بار هم رفتم نون بگیرم، نونوای مهربون اومد نایلون بده، دوتا چسبید به هم. من وسط راه فهمیدم. حسش نبود برگردم. همون‌جا یک کبوتر روم خراب‌کاری کرد. یه‌ذره رفتم جلوتر ماشین نزدیک بود بهم بزنه. یه‌ذره جلوتر هم پام رفت تو چاله. دیدم نیم‌متر دیگه برم صاعقه بهم می‌خوره  از عاقبت ماجرا ترسیدم و برگشتم نایلون رو دادم به نونوا. اونم چپ چپ بهم نگاه کرد و ماجرا تموم شد. خلاصه هیچ درکی از تخلف 92 هزار میلیاردی ندارم و نخواهم داشت.     
 
منبع: خراسان

2 شهریور, 1401 16:52