اینطورکی| هواپیمای شخصی، بدون رنگ، مال خانم دکتر نبوده!

تو خبرها اومده بود که حدود 200 نفر از هموطنان گرامی هواپیمای شخصی دارن، قیمت این هواپیماها هم از حدود 12 میلیارد هست تا در مواردی 100 میلیارد

دانیال دایی داووداینا، طنزپرداز

تو خبرها اومده بود که حدود 200 نفر از هموطنان گرامی هواپیمای شخصی دارن، قیمت این هواپیماها هم از حدود 12 میلیارد هست تا در مواردی 100 میلیارد. وقتی هم ما داریم تو صف شلوغ نون از هم سبقت می‌‌گیریم یا تو اتوبوس مترصد فرصت هستیم تا یکی از جاش بلند بشه و ما بشینیم تا حس مسافر «فِرست کلاس» بهمون دست بده سالی 20 نفر به   تعداد هواپیماداران اضافه می‌شه. یعنی   ظرف مدتی که ما برنامه‌‌ریزی می‌‌کنیم که بعد از کلی پس‌‌انداز بتونیم دستگیره در پرایدمون رو تعمیر کنیم تا حین رانندگی تو خیابون پرت نشیم، یک هموطن عزیز با کمی پس‌‌انداز بیشتر یک هواپیما می‌خره که صحیح و سالمه. تو ترافیک گیر نمی‌‌کنه. هزینه نگهداریش ماهی 30 میلیون تومنه و مال یک خانم دکتر هم نبوده که صبح بره مطب و شب برگرده. بلکه مال یک آقازاده بوده که صبح می‌‌رفته جزیره و شب برمی‌گشته. دلش رو زده می‌‌خواد بفروشه بره یک جت بخره که زودتر برسه جزیره. البته جت شخصی اون‌قدرا هم حال نمی‌ده؛ چون جای پیشرفت نداره. بعدشم نمی‌تونی شیشه رو بدی پایین و تف کنی بیرون. حتی نمی‌‌تونی تو مسیر مسافر بزنی و درآمدش رو بزنی به زخم زندگی. توقف برای رفتن به دستشویی هم نداره. البته خودش دستشویی داره که اصلاً حال نمی‌ده آدم تو هواپیمای خودش این‌‌کار رو انجام بده.      
 
خراسان

8 شهریور, 1401 18:21