پرسش و پاسخ‌های 10ثانیه‌ای| دوباره به همسر خیانت‌کار فرصت بدهم؟

پرسش و پاسخ‌های 10ثانیه‌ای

شوهرم در زندگی 3بار به من خیانت کرده است. آیا دوباره به او فرصت بدهم؟ فرصت دادن به او کار درستی‌ست؟

21 شهریور, 1401 16:23