پرسش و پاسخ‌های 10ثانیه‌ای| می‌ترسم کارهای هنری بسازم ولی هیچ‌کدام فروش نرود!

پرسش و پاسخ‌های 10ثانیه‌ای

من هنری دارم که می‌توانم با آن کارهای هنری بسازم اما می‌ترسم شروع کنم. می‌ترسم کارهای هنری بسازم ولی هیچ‌کدام فروش نرود. چاره چیست؟

29 آبان, 1401 11:26