تاپخند| ربط عکس جلوی آینه پرو به آلبرکامو و ویکتور هوگو

تاپخند

درک می‌کنم که جلوی آینه اتاق پرو دوست دارین عکس بگیرین و همون رو استوری کنین، اما اینو درک نمی‌کنم که این عکس چه ربطی به جمله‌های ویکتور هوگو و آلبر کامو داره آخه. بگو دلم می‌خواد عکس بذارم، چرا سخن بزرگان رو می‌بندی به ماجرا؟      رفتم تو سایت دانشگاه شهریه بدم، می‌گه ثابت کن روبات نیستی، آخه کدوم روبات احمقی میاد شهریه پرداخت کنه؟   غمگینم، مثل دوره راهنمایی، وقتی که شب داشت بارون می‌زد و می‌دونستم فردا   به خاطر لیز بودن زمین زنگ ورزش نداریم و باید به جاش ریاضی حل کنیم.  جلسه اولی که رفتم کلاس زبان، استاد پرسید: در چه سطحی زبان می‌فهمی؟ گفتم: الان کامل می فهمم شما چی می‌گی؟ گفت: الان که دارم فارسی صحبت می‌کنم! منم گفتم: دیگه داری بهونه میاری‌ها.

.

30 آذر, 1401 12:47