نکات آشپزی|تشخیص زعفران اصل از تقلبی

آشپزی

رنگ زعفران
زعفران اصل به هیچ‌وجه رنگ درخشان و براقی ندارد. پس اگر زعفرانی را دیدید که برق می‌زند و بسیار درخشان است باید کمی به اصالت اش شک کنید.
 بوی زعفران
زعفران اصل، بویی میان عطر عسل و یونجه و رایحه‌ای قوی دارد. تلفیق بوی عسل و یونجه را به عنوان رمزی برای تشخیص زعفران اصل از تقلبی برای خود قرار دهید.
  طعم زعفران
زعفران‌ تقلبی معمولا طعم شیرینی دارد. پس اگر کمی زعفران را روی زبان گذاشتید و احساس کردید که شیرین است، با محصولی تقلبی و جعلی طرف هستید.
زعفران واقعی به هیچ‌وجه شیرین نیست. اگر آن را مزه کنید شاید کمی تلخی هم احساس شود. قانونی سرانگشتی در تشخیص زعفران اصل از تقلبی وجود دارد؛ کمی زعفران بردارید و آن را بو کنید. بوی زعفران باید حالت شیرین (شبیه عسل)‌ داشته باشد اما طعم اش هرگز.
زعفران را در آب سرد بگذارید و بعد از چند دقیقه، آن را در میان انگشتان تان بگیرید و برای چند دقیقه انگشت ها را به هم بمالید. زعفران‌های قلابی با این کار به سرعت به پودر تبدیل می‌شوند.
کمی زعفران و جوش‌شیرین را در یک فنجان آب با هم ترکیب کنید. اگر ترکیب نهایی، ماده‌ای زرد باشد، زعفران اصل است  در غیر این صورت با محصولی تقلبی روبه‌رو هستید.

19 آبان, 1399 11:8