شخصی سازی درمان سرطان روده برای هر بیمار

پزشکی

شیوا رضایی | روزنامه‌نگار

پیچیدگی درمان در سرطان
 روده بزرگ
سرطان روده بزرگ به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود؛ سرطان روده بزرگ یا کولون و سرطان بخش انتهایی روده یا رکتال. ما بسیاری از تومورها را به دلیل این‌که در روده بزرگ تشکیل شده‌اند، با عنوان سرطان روده می‌شناسیم اما به معنای آن نیست که همه این تومورها از نظر ژنتیکی مشابه هم هستند. در واقع تومورهای سرطان روده می توانند شامل طیف متنوعی از تومورها باشند. اما این تمام داستان تنوع در این نوع سرطان نیست.
برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی تومورهایی که ظاهرا از یک جنس هستند، در افراد مختلف پاسخ یکسانی به درمان نمی‌دهند. به عنوان مثال یکی از عواملی که مشخص شده در نحوه پاسخ‌دهی بیماران در سرطان روده بزرگ اثر دارد، مکان توده سرطانی است. به این معنی که مکان تومور و این‌که در سمت راست یا چپ روده تشکیل شده باشد، با اثربخشی برخی داروها رابطه دارد.با توجه به این نکات، امروزه سرطان روده بزرگ جزو سرطان‌هایی است که موضوع درمان شخصی‌سازی شده در آن اهمیت زیادی یافته است، زیرا مطالعات نشان می‌دهد یک برنامه درمان دقیق می‌تواند فواید زیادی داشته باشد. فواید شامل چه مواردی است؟
   مزیت‌های درمان شخصی‌سازی شده
در درمان شخصی‌سازی شده، درمان فرد بر مبنای ژنتیک و نوع دقیق بیماری او برنامه‌ریزی می‌شود. با این کار احتمال کنترل بیماری و بهبود بیمار، افزایش می یابد اما این تنها مزیت این کار نیست.
وقتی طرح درمان متناسب با نقشه ژنتیکی تومورهای سرطانی برنامه‌ریزی می‌شود، سلول‌های سرطانی به صورت دقیق‌تری می‌توانند هدف قرار بگیرند و در مقابل سلول‌های سالم، آسیب کمتری از داروها خواهند دید.
اما برای طراحی یک برنامه درمانی شخصی در سرطان روده، پزشک به چه اطلاعاتی در باره بیماری نیاز دارد؟
  اطلاعات مورد نیاز 
هنوز برای همه‌ سرطان‌ها، درمان شخصی‌سازی شده وجود ندارد. اما سرطان روده جزو سرطان‌هایی است که برنامه درمانی شخصی‌سازی شده برای آن وجود دارد. برای چنین درمانی در سرطان روده پزشکان به چه اطلاعاتی در باره بیماری نیاز دارند؟
شدت بیماری، شرایط فرد پیش از بیماری، شرایط بالینی، پروفایل مولکولی و ژنتیکی تومور و ترجیح‌های شخصی خود بیماری از مواردی است که در برنامه‌ریزی درمان انواع سرطان روده در نظر گرفته می‌شود. برای کسب اطلاعات لازم در این بخش از روش‌های مختلف جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌شود از جمله تصویربرداری، نمونه‌برداری آزمایشگاهی، جراحی، بررسی مولکولی و ژنتیکی، مشاوره ژنتیک و...
بعد از کسب اطلاعات لازم پزشکان فرایند درمان شامل جراحی، دارو درمانی و دیگر روش‌های درمانی را مشخص می‌کنند. این که چه داروهایی  با چه میزان و به چه ترتیبی مصرف شوند از مواردی است که در هر بیمار می‌تواند متفاوت باشد.آگاهی از موضوع درمان‌های شخصی‌سازی شده در سرطان اهمیت زیادی دارد. زیرا کمک می‌کند بیماران متوجه این نکته باشند که نباید برنامه درمانی خود را با فرد دیگری مقایسه کنند، چرا که بیماری آن ها در ظاهر ممکن است شباهت‌هایی با همدیگر داشته باشد اما در طراحی درمان سرطانی چون سرطان روده بزرگ، نکات ظریف بسیاری مطرح است.
منابع:personalizedmedonc.com / cancer.net
 

21 آبان, 1399 16:58