آب اُزن باعث غیر فعال شدن ویروس کرونا می‌شود

دانستنی ها

مطالعات نشان می دهد آب اُزن به سرعت موجب غیرفعال شدن ویروس کرونا می‌شود.
آب اُزن یکی از گزینه های امیدبخش برای ضدعفونی دست در پیشگیری از ویروس کروناست، اما تاکنون تاثیر آن بر این ویروس مطالعه نشده است.
محققان دانشگاه میازاکی ژاپن در این مطالعه، رشته های ویروسی را در تماس با آب اُزن قرار دادند. غلظت آب اُزن مورد استفاده ۱، ۴، ۷ یا ۱۰ میلی‌گرم در لیتر و  مدت زمان قرارگیری ویروس ها در معرض آب اُزن هم ۵، ۱۰ یا ۲۰ ثانیه بود.
یافته ها نشان داد غلظت های ۱، ۴، ۷ یا ۱۰ میلی‌گرم در لیتر آب اُزن در مدت ۵ ثانیه تماس به ترتیب موجب کاهش غلظت ویروس تا ۹۷ درصد شد. در مدت زمان تماس ۱۰ ثانیه هم این کاهش تقریباً مشابه بود.
از آن‌جا ‌که طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، شست وشوی دست ها برای پیشگیری از ابتلا به کرونا باید بین ۲۰ تا ۴۰ ثانیه به‌طول انجامد، استفاده از آب اُزن به مدت ۵ ثانیه برای ضدعفونی کردن دست ها در شیوه جدید زندگی به مراتب گزینه مناسبی خواهد بود.
ازن (O3) مولکول سه اتمی اکسیژن است که به عنوان قوی ترین کشنده و ضدعفونی کننده در جهان شناخته شده است. این گاز به دلیل ساختار ناپایدار خود، پس از انجام ضدعفونی و گذشت مدت زمانی کوتاه به اکسیژن تبدیل می شود بنابراین باقی مانده ای به جا نمی گذارد. این خصوصیت خارق العاده ازن موجب استفاده گسترده آن شده و ازن را در گروه ضدعفونی کننده های ارگانیک قرار داده است.
 

21 آبان, 1399 17:0