به‌کارگیری ریاضی در زندگی روزمره برای جلوگیری از اضطراب در فرزندان

بانوان

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره

 

 

   اضطراب خودتان را به فرزندتان منتقل نکنید
بسیاری از بزرگ سالان خودشان با دیدن مسئله ریاضی مضطرب می‌شوند و در نتیجه هم وقتی می‌بینند فرزندشان تنها کمی برای حل مسئله تعلل می‌کند، آشفته می‌شوند. اگر شما هم این‌گونه هستید، بهتر است به چند نکته توجه داشته باشید. تجربه اضطراب ریاضی در بزرگ سالی اصلا موضوع عجیبی نیست و به عنوان مثال حدود 93 درصد بزرگ سالان آمریکایی تا حدی با این اضطراب مواجه اند ، پس خودتان را ضعیف در نظر نگیرید. توجه به اضطراب و پذیرفتن آن می‌تواند به شما کمک کند تا بهتر از عهده مدیریت آن برآیید و در نهایت توجه داشته باشید اشتباه کردن در محاسبات، جزئی از فرایند یادگیری فرزندتان است. پس با هر اشتباه فرزندتان فکر منفی نکنید، بلکه به او فرصت دهید تا در آرامش تمرین کند.
   کاربرد ریاضی در زندگی را پررنگ کنید
بررسی‌ها نشان می‌دهد والدینی که پای مباحث ریاضی را به زندگی روزمره فرزندان خود باز می‌کنند، باعث یادگیری بهتر مباحث توسط آن‌ها می‌شوند و همزمان از اضطراب ریاضی هم تا حدی پیشگیری می‌کنند. آشپزی یکی از موضوعات خوب برای نشان دادن کاربرد ریاضی و مفاهیم آن است. وزن کردن مواد غذایی مختلف و مقایسه آن‌ها، شمردن ظرف‌ها، محاسبه میوه‌های باقی مانده در ظرف بعد از خوردن چند میوه و ... از فعالیت‌هایی است که هر کدام از ما می‌توانیم با فرزندان دبستانی خود انجام دهیم. در کنار آشپزی، رانندگی و مسائل مربوط به خودرو هم البته قابلیت‌های خوبی برای تمرین محاسبات دارد. خیاطی، خرید روزانه و توجه به ساعت برای محاسبه زمان پخش برنامه تلویزیونی مورد علاقه از دیگر موضوعاتی است که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
   سراغ بازی‌هایی بروید که نیاز به ریاضی دارد
این روزها بازی‌های زیادی وجود دارد که فعالیت‌های ریاضی یا مفاهیم ریاضی در آن‌ها کاربرد پیدا می‌کند. از مار پله برای شناسایی اعداد بگیرید تا بازی‌های جدیدتری که با محاسبات ریاضی  باید آن ها را انجام داد. انجام این بازی‌ها در فضایی آرام وقتی با لذت بردن همراه شود، می‌تواند خاطره خوبی از انجام محاسبات ریاضی در ذهن فرزندتان باقی بگذارد.
   دنبال امتحان گرفتن روزانه نباشید
اگر در زمان تمرین با فرزندتان یا رسیدگی به کارهای مدرسه‌اش متوجه شدید مفهومی برایش جا نیفتاده یا در انجام محاسبات ضعف دارد، سراغ آزمون گرفتن روزانه از او نباشید. تمرین مداوم جمع و تفریق یا جدول‌ضرب و آشفته شدن والدین از جواب‌های نادرست، می‌تواند به اضطراب ریاضی در فرزندان منجر شود. به جای  این کار سعی کنید سراغ پیشنهاد دوم، یعنی استفاده از ریاضی در زندگی روزمره بروید و در کنارش توجه داشته باشید که صرف پاسخ اشتباه فرزندتان، نشان‌دهنده ناتوانی او در ریاضی نیست. در سنین دبستان این که کودکان مفاهیم را متوجه شوند، اهمیت بسیار بیشتری دارد، پس اگر فرزندتان مفهوم ضرب را فهمیده است اما در جدول ضرب مشکل دارد، مضطرب نشوید و به او فرصت بیشتری بدهید.

22 دی, 1399 12:32