3راهکار برای ارتباط بهتر با فرزندان برای انجام کارها

بانوان

مارال مرادی | روزنامه‌نگار


 

 با او واضح‌و‌شفاف صحبت کنید
به او بگویید که چه کاری می‌خواهید انجام دهد و به او بیاموزید که چگونه آن کار را انجام دهد، به عنوان مثال وقتی از فرزندتان می‌خواهید اتاقش را مرتب کند، طریقه انجام این کار را نیز برای او بازگو کنید: لطفا تخت ات را مرتب کن، لباس‌های کثیف را داخل حمام و لباس‌های تمیز را در کمد بگذار، اسباب بازی‌ها را روی قفسه و کتاب‌ها را در جای خود قرار بده و ... . در این صورت کودک می‌داند از کجا و چطور شروع کند. وقتی او نداند که منظور شما چیست، نمی‌تواند فرمان شما را اجرا کند، این موضوع باعث سوءتفاهم شما می شود و تصور می‌کنید که او لجبازی می‌کند و حرف گوش نمی‌کند.
 به جای فریاد زدن بر سر کودک، اطلاعات را در اختیارش قرار دهید
وقتی اطلاعات را در اختیار کودکان قرار می‌دهید معمولا آن‌ها خودشان متوجه می‌شوند چه باید بکنند. بگذارید چند مثال از رفتار اشتباه و صحیح بگویم تا موضوع مشخص‌تر شود.
برخورد اشتباه: اگه یه بار دیگه روی دیوار چیزی بنویسی کتک مفصلی می‌خوری.
برخورد صحیح: دیوار برای نوشتن نیست؛ کاغذ برای این است که رویش چیزی بنویسی.
برخورد اشتباه: هیچ وقت شده یه بار توی کار خونه به من کمک کنی؟
برخورد صحیح: خیلی خوب می‌شد اگه میز برای شام آماده می شد.
 فرزندتان را با دلیل متقاعد کنید
برای اطاعت کودک از قوانین، دلیل آن را با توجه به سن اش توضیح دهید.
کمتر از 6 سال با توضیح معقولانه|  کودک در این سن دلیل‌های ساده و قابل لمس را می‌پذیرد. وقت خود را با توضیحات علمی و طولانی تلف نکنید. مثال: چرا باید اسباب بازی‌هایم را جمع کنم؟ چون ممکن است پای کسی به آن‌ها گیر کند و بیفتد.
6 تا 12 سال با توضیح معقولانه و منطقی|  در این سن توانایی به کارگیری منطق در کودک رشد کرده و مقررات باید منطقی و محسوس و در عین حال واضح باشد. مثال: لباس خیس را داخل کمد نگذار چون کپک یا قارچ در محیط مرطوب رشد می‌کند.
بزرگ تر از 11سال با توضیح معقولانه، منطقی و با کارهای دیگری که انجام داده‌اید، هماهنگ باشد| نوجوانان در این سن اغلب به بحث و جدل می‌پردازند. در منطق دیگران و از جمله والدین‌شان به دنبال کاستی‌ها و تناقضات می‌گردند و با قانون مقابله می‌کنند. مثال: لباس پوشیدن به شیوه جلب توجه کردن، در مدرسه ممنوع است چون در مدرسه دانش آموز بر درس متمرکز است نه لباس. لباس پوشیدن خودتان هم در شرایط مشابه همین طور باشد.
 

29 دی, 1399 16:58