روان شناسی| چه زمانی باید فراموشی را جدی گرفت؟

روان شناسی

شیوا رضائی | روزنامه‌نگار عکاس: میثم دهقانی منبع: hopkinsmedicine.org

 

   قرار دادن وسایل در جاهای عجیب |
 
اگر وسیله‌های یک نفر در جاهای عجیب و غریبی گذاشته می‌شود و در نتیجه پیدا کردن آن زحمت زیادی ایجاد می‌کند یا اگر فرد وسایل خود را پیدا نمی‌کند و همزمان بدون داشتن هیچ شواهدی به اطرافیان خود سوءظن پیدا می‌کند، موضوع باید جدی گرفته شود.
 
گم شدن در اماکن آشنا |
اگر فرد به تازگی در محله خود که سال‌هاست در آن زندگی می‌کند، گم می‌شود یا مسیری را که کاملا با آن آشناست، نمی‌تواند پیدا کند، بهتر است موضوع جدی گرفته شود.
 
  گیج شدن وسط مکالمات |
برای همه‌ ما ممکن است پیش بیاید که وسط صحبت یادمان برود که می‌خواستیم چه چیزی بگوییم و این طبیعی است. اما اگر دفعات موضوع زیاد باشد و باعث شود کیفیت مکالمه فرد با اطرافیان به طور محسوس کاهش پیدا کند، موضوع باید بررسی شود.
 
فراموش کردن زمان |
فراموش کردن هرازگاهی این که امروز چندشنبه است، طبیعی است اما اگر فرد فصل سال را فراموش می کند، برخی روزها  و ساعت‌ها را به درستی به یاد نمی‌آورد یا با وجود استفاده از زنگ هشدار برای یادآوری قرارها، آن‌ها را فراموش می‌کند، لازم است موضوع بررسی شود.
 
فراموشی موضوعات مهم |
فراموش کردن اسم نوه همسایه موضوع نگران‌کننده‌ای نیست اما اگر فرد فراموش می‌کند که قسط‌های بانکی‌اش را بدهد یا داروهایش را بخورد، موضوع قابل تامل است. در کنار آن اگر فرد به خاطر فراموشی کارهایی که قبلا راحت انجام می‌داده برایش دشوار شود، مثلا فراموش کند غذایی که بارها پخته را چطور آماده می‌کرده و مواردی از این دست، لازم است موضوع بررسی شود.
 
منبع: hopkinsmedicine.org

8 اسفند, 1399 17:25