دیدنی| این مرد پر مرغ می‌خورد!

دیدنی

این مرد اختراع عجیبی را به جهان ارائه داده است. او کاری کرده که دور ریز غذای جهان بسیار کمتر شود و استفاده کامل از یک منبع غذایی مهم کره زمین صورت بگیرد. با اینکه کار او هنوز هم جا نیفتاده ولی در آینده نزدیک و با رشد جمعیت ایده او به کار خیلی ها خواهد آمد. خوردن پر مرغ شاید برای ما بسیار بسیار چندش آور به نظر برسد. اما با توجه به رشد روز افزون جمعیت جهان آیا در سال های آینده برای همه مردم گوشت مرغ به اندازه کافی خواهد بود؟ 

برای سیر شدن این جمعیت عظیم چه باید کرد؟ با ما همراه باشید که با این ایده جالب آشنا شوید، هر چند ممکن است اکنون آن را نپذیرید!

13 اسفند, 1399 18:21