سبک زندگی|اتفاقات مثبتی که می‌تواند در سالمندی برای شما بیفتد!

سبک زندگی

شیوا رضایی| روزنامه‌ نگار منبع: webmd.com

 
 استرس کمتر درباره مسائل مالی
مطالعات نشان می‌دهد افراد در دوره سالمندی به صورت معمول استرس کمتری در خصوص مسائل مالی خود دارند. البته این به معنای آن نیست که وضعیت مالی سالمندان عالی است، بلکه کمتر بودن مشکل، بیشتر به این دلیل است که سالمندان مهارت بهتری در مدیریت مسائل مالی دارند و در عین حال معمولا دیگر برای به دست آوردن پول بیشتر حرص نمی‌خورند.
 
 شکوفایی بیشتر هوش متبلور
برخی نظریات روان ‌شناسی هوش را به دو بخش سیال و متبلور تقسیم کرده‌اند. هوش سیال تا اواخر نوجوانی افزایش می‌یابد و بعد آرام‌آرام کاهش پیدا می‌کند اما هوش متبلور که وابستگی زیادی به یادگیری و کسب تجربه دارد، تا سالمندی می‌تواند افزایش پیدا کند و برای همین هم سالمندان در این بُعد قوی‌تر از سایر گروه‌های سنی هستند.
 
مهربانی بیشتر
بررسی‌ها نشان می‌دهد افراد بعد از 60 سالگی به صورت معمول مهربان‌تر و آرام‌تر می‌شوند. چرایی این موضوع دقیقا مشخص نیست. بخشی از ماجرا ممکن است برای مهارت مدیریت هیجانات باشد که افراد با افزایش سن، تسلط بهتری در آن پیدا می‌کنند. برخی دیگر اما معتقدند این تغییر به خاطر آن روی می‌دهد که افراد با افزایش سن، متوجه محدودیت زمان می‌شوند و برای همین هم ترجیح می‌دهند به شکلی بهتر از زمانی که در اختیار دارند، بهره ببرند.
 
 خداحافظی با میگرن
هرکسی که تجربه سردردهای میگرنی را داشته باشد می‌داند که این سردردها گاهی چقدر  آزاردهنده و حتی ناتوان‌کننده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش سن و به ویژه بعد از گذر از 70 سالگی، بسیاری از افرادی که سابقه میگرن داشته‌اند، دیگر دچار چنین سردردهایی نمی‌شوند.

15 اسفند, 1399 16:34