جذاب‌ترین‌ها| جشن عروسی خواهر و برادر دوقلو با هم برای مراسم خرافی

جذاب‌ترین‌ها

مراسم جشن ازدواج دوقلو‌های پنج ساله تایلندی برگزار شد تا اعتقاد خرافی بودایی‌ها را برآورده کنند.
واشیراویت بی موسیکا و خواهرش رینرادا بریم مراسم عروسی خود در ناخون سی تهمارت تایلند را در حضور پدر ۳۱ و مادر ۳۰ ساله شان برگزار کردند.
پدر و مادر این دو از دوستان و اقوام خود برای شرکت در این مراسم جشن عروسی دعوت کرده بودند.
مادر گفت که من احساس خوشبختی می‌کنم که دوقلو دارم. پدر نیز گفت: ما معتقدیم که دوقلو‌ها چاره‌ای جز ازدواج ندارند چرا که اعتقادات نشان می‌دهد که اگر این کار انجام نشود یکی از آن‌ها بیمار خواهد شد.
او مدعی شد که دوقلو‌های آن‌ها در زندگی قبلی عاشق بودند، بنابراین باید آرزوی ازدواج خود را برآورده کنند تا فرزندان آن‌ها سالم رشد کنند.
با این حال ازدواج این دوقلو‌ها از نظر قانونی معتبر نیست و با اهداف تشریفاتی انجام می‌شود.
پدر دوقلو‌ها گفت که ما برای اطمینان از امنیت فرزندانمان این کار را می‌کنیم. ما نمی‌خواهیم آن‌ها بیمار شوند.
این مراسم با رقص و تقدیم جهیزیه از بستگان همراه بود. در این مراسم یک راهب بودایی نیز برای برگزاری حضور داشت.

17 اسفند, 1399 15:58