خواندنی| پیدا کردن گوشی آیفون سالم از کف دریا پس از یک ماه!

خواندنی

یک غواص اتفاقی یک تلفن همراه را کف دریا پیدا میکند و آن را به صاحبش برمیگرداند. جالب اینجاست که این گوشی آیفون بعد از چند ماه ماندن در زیر آب باز هم سالم بوده است.

آخرین خبر 

23 فروردین, 1400 16:25