اختصاصی| فرار از آمازون

اختصاصی

ماجرای تکان دهنده خلبانی که 36 روز در جنگل های آمازون بدون هیچ غذایی، با آناکوندا، جکوار، تمساح و... مبارزه کرد و به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کرد 

24 فروردین, 1400 14:8