قرار و مدار| روز درست‌کردن سالاد برای سحری

قرار مدار

امشب قبل از خوابیدن برای وعده سحری‌تون، سالاد کاهو یا خیار ‌و ‌گوجه یا هر سالاد دیگه‌ای که از نظر شما خوشمزه است، درست کنین تا زمان سحر در کنار خوردن غذا، نوش‌جان کنین و لذت بیشتری از غذاخوردن تون ببرین...

28 فروردین, 1400 12:28