یک خفن استریپ چالشی، اما باحال و جالب

خفن استریپ

حدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان می‌دهد!به نمونه توجه و برای این که بدانید کلمه چند حرفی است، تعداد خانه های بالا را بشمارید.

20 اردیبهشت, 1400 13:35