چالش ذهن|باهوش‌ها بشتابند

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر زیر نام یک گل را نوشته ایم که  باید با جا به جایی حروف به کار رفته نامشان را پیدا کنید.

 

20 اردیبهشت, 1400 18:22