سگ وفادار

سگی در استانبول ، دنبال آمبولانس حامل صاحب بیمارش می‌دود و پشت در بیمارستان ساعت‌ها منتظرش می‌ماند. 

21 خرداد, 1400 18:12