تزریق واکسن در کشور باید هر ۶ ماه یک‌بار انجام شود

یکی از برنامه‌های ملی در وزارت بهداشت و درمان، واکسیناسیون است و این مهم حداقل باید تا دو سال آینده انجام شود. در حقیقت بین ۶ تا ۹ ماه یک‌بار، کل کشور باید واکسینه شوند.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا درباره تزریق دوز سوم گفت: «یکی از برنامه‌های ملی در وزارت بهداشت و درمان، واکسیناسیون است و این مهم حداقل باید تا دو سال آینده انجام شود. در حقیقت بین ۶ تا ۹ ماه یک‌بار، کل کشور باید واکسینه شوند.» نادر توکلی، معاون درمان ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: «آن چه اهمیت دارد این است که واکسن به شکل ایمن و مطمئن، بدون این که زنجیره سرمایش آن دچار اشکال شود به مردم برسد و تزریق شود. واکسنی که از زنجیره سرما خارج شود بعد از چند ساعت اثر خود را از دست می‌دهد و باید به این نکته توجه کافی کرد.» 

 

منبع: خراسان

30 شهریور, 1400 14:41