شقایق دهقان: من آلمان به دنیا آمده ام

انقلاب که شد مادرم گفت همه چی خوب شده و باید برگردیم به کشورمان خدمت کنیم/شناسنامه آلمانی هم دارم

 

7 مهر, 1400 17:34