زمان اهدای خون بعد از تزریق واکسن کرونا

آنتی کرونا

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، درباره روند اهدای خون بعد از تزریق واکسن کرونا، با توجه به انواع واکسن ها در جهان توضیحاتی ارائه داد. بشیر حاجی بیگی گفت: «کشورهای مختلف گایدلاین‌های متفاوتی را درباره مدت زمان معافیت از اهدای خون و فراورده‌های خونی پس از تزریق واکسن کرونا دنبال می‌کنند که عمدتاً مدت زمان این معافیت وابسته به پلتفرم واکسن تزریقی است.» 

برای واکسن‌های فایزر، جانسون اند جانسون و آسترازنکا معافیت در نظر نگرفته  اند اما برای برخی دیگر از واکسن‌ها از جمله سینوفارم، سینوواک، نواکس، مدرنا و…، توصیه به رعایت فاصله ۲۸ روز بین آخرین تزریق واکسن کرونا و اهدای خون شده است. حاجی بیگی تاکید کرد: «به صورت کلی پیشنهاد می‌شود اهدای خون پس از تزریق واکسن بر پایه ویروس زنده ضعیف شده (هم اکنون هیچ واکسن کووید ۱۹ شناخته شده‌ای از این پلتفرم استفاده نمی‌کند) حداقل ۱۴ روز و پس از تزریق با دیگر واکسن‌ها یک هفته به تعویق بیفتد تا عوارض جانبی تزریق واکسن به خوبی رفع  شود و با عوارض پس از اهدای خون اشتباه گرفته نشود.»

 

18 مهر, 1400 15:51