شرلوک هلمز| معمای قتل

«دیگر دلیلی برای ادامه زندگی ندارم!» و به دنبال آن صدای شلیک گلوله شنیده می‌شود

پلیس جسد مردی را به همراه یک اسلحه و یک ضبط صوت در دستانش پیدا می‌کند. وقتی پلیس دکمه‌ پخش ضبط را می‌زند، یک صدا پخش می‌شود که می‌گوید: «دیگر دلیلی برای ادامه زندگی ندارم!» و به دنبال آن صدای شلیک گلوله شنیده می‌شود. پلیس بعد از شنیدن این صدا‌ها متوجه می‌شود که مرد به قتل رسیده. به نظر شما پلیس چطور به این مسئله پی برده است؟

 

منبع:خراسان

20 مهر, 1400 18:12