معما| چند گوشی می توان شارژ کرد؟

پیش از باعجله پاسخ دادن به تصویر با دقت کافی نگاه کنید

به تصویر نگاه کنید. حالا با توجه به آنچه دیدید به نظر شما چند گوشی را می توان به طور همزمان با این سه راهی های برق به شارژ زد. پیشنهاد می شود قبل از پاسخ دادن به این سوال یکبار دیگر با دقت به تصویر نگاه کنید.

  

منبع: خراسان

21 مهر, 1400 15:26