خبر | گردباد شاهین در سواحل عمان

خبر

ویدیویی پربازدید در شبکه های اجتماعی 

گردباد شاهین در سواحل عمان که از آسمانخراش برج خلیفه دبی فیلمبرداری شده است. 

24 مهر, 1400 17:54