راهکارهایی برای مدیریت داروهای سالمندان

سلامت سالمند

1- آگاهی از نحوه صحیح مصرف دارو شامل دوز مصرفی، زمان، روش مصرف و...

 

۲- مشورت با پزشک درباره عوارض گوارشی ناشی از مصرف داروهای خوراکی

 

3- مشورت با متخصص درباره امکان کاهش تعداد داروها تا حد ممکن

 

۴- آگاهی از عوارض شایع داروهایی که تجویز شده‌اند و تداخل نداشتن آن‌ها با یکدیگر

 

۵- مصرف نکردن خودسرانه داروها به خصوص مسکن‌ها

 

۶- توجه به تغییرات دفعات دفع ادرار

 

۷- تهیه جعبه داروی روزانه و نام‌گذاری خانه‌های جعبه برای زمان‌های مصرف

 

۸- نوشتن نحوه صحیح مصرف داروها و چسباندن جلوی دید

 

۹- به همراه داشتن داروها در مسافرت یا اقامت در خانه فرزندان

 

۱۰- قطع نکردن خودسرانه داروها در صورت بهبود علایم و مصرف همه آن‌ها تا پایان
 

4 آبان, 1400 17:5