سلامت بانوان | هر زن باید بیش از دو فرزند داشته باشد

سلامت بانوان

حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت:  🔹سرعت کاهش موالید از ۹۸ به ۹۹ کمتر شده است، در سال‌های آتی همین روند ادامه خواهد یافت. 

کشور باید همه انرژی و توان خود را بگذارد که به حد جایگزینی برسیم. به این معنا که به ازای هر زن در سن باروری، حداقل ۲.۱ فرد، جایگزین شود. یعنی یک زن بیش از ۲ بچه داشته باشد. این عددی حداقلی است.

 

🔹برآورد ما این است بین سال‌های ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۵، پنجره جمعیتی ما بسته خواهد شد. یعنی بین ۲۰ تا ۳۰ سال دیگر./خبرآنلاین 

 

5 آبان, 1400 17:21