دیدنی| جوشکاری زیرآب؛ موضوعی که تعجب‌ همگان را برمی‌انگیزد!

دیدنی

جوشکاری زیر آب اولین بار  توسط دانشمند روسی به نام کنستانتین خرینوف و در سال ۱۹۳۲ انجام شد.

وی این کار را در جنگ جهانی دوم و هنگامی که کشتی‌های خسارت دیده باید سریعاً در آب تعمیر می‌شدند، انجام داد که پس از آن شدیداً رواج پیدا کرد.

بر خلاف آنچه که به نظر می‌رسد جوشکاری زیر آب در واقع تفاوت زیادی با انواع روش های جوشکاری که در خشکی اتفاق می‌افتد ندارد. 

اگرچه که این نوع از جوشکاری به عنوان یک رشته خطرناک احتیاج به مهارت و تمرین زیاد دارد.

در این کار، جوشکار باید علاوه بر مهارت جوشکاری مهارت غواصی هم داشته باشد./چندثانیه 

 

12 آبان, 1400 17:24