اخبار | شهری که دروازه ایران بوده است

اخبار

شهر دربند در جمهوری داغستان در روسیه قدیمی ترین شهر روسیه است. قدمت قلعه ای که برفراز شهر قرار دارد به دوران ساسانی میرسد. 

مردم این شهر شیعه و ایرانی تبار هستند. این شهر دروازه ایران بوده است.

12 آذر, 1400 17:2