نام اشیا را حدس بزنید

در هر شماره نام یک وسیله خانه است، آن ها را می توانید یدا کنید؟

 

 

پاسخ ها:

1- کابینت 2-قالیچه 3-مبلمان 4-کولر گازی 5-استکان 6-کمددیواری

15 دی, 1400 20:3