دیدنی | خیابان قهوه در تانزانیا

دیدنی

تانزانیا به دانه‌های قهوه با کیفیتش معروف است. در دارالسلام، پایتخت، اخیرا فرهنگ قهوه به شدت رواج یافته است؛ طوری که مشتریان را صبح وشب به عشق نوشیدن قهوه به خیابان‌ها می‌کشاند.

26 دی, 1400 16:11