اخبار خارجی | استانبول قفل شد

اخبار خارجی

قفل شدن خیابان‌های شهر استانبول در ترکیه بر اثر بارش برف و یخبندان 

 

5 بهمن, 1400 14:35