سلامت بانوان | توصیه های ورزشی به مادران باردار

سلامت بانوان

1- 3 ساعت بعد از وعده غذایی ورزش نکنید و پس از ورزش هم حتما یک میان وعده کوچک استفاده کنید.
2- از ورزش کردن در محیط های گرم یا ارتفاعات پرهیز کنید ضمن این‌که نباید ورزش باعث ناخوشی یا وارد آمدن ضربه و فشار بر شکم شود.
3- مادران باردار دارای شرایط با ثبات و سالم می‌توانند همانند دیگر زنان ۱۵۰ دقیقه در هفته یعنی ۳۰ دقیقه در پنج روز هفته فعالیت هوازی در حد متوسط داشته باشند و در کنار آن مصرف مایعات فراموش نشود.
4- وزنه نباید سنگین و به حدی باشد که مادر را دچار سختی کند همچنین در هنگام وزنه زدن، نباید نفس را حبس کنید و حتما دم و بازدم را رعایت کنید.
5- از ورزش‌های مهم و کاربردی برای مادران باردار، ورزش‌های کف لگن (کگل) است که هم باعث می ‌شود زایمان راحتی پیش رو داشته باشید و هم این که بعدها به بی‌اختیاری ادرار و افتادگی رحم و مثانه دچار نشوید.
6- دو نوع ورزش کف لگن سریع و آهسته داریم که در نوع سریع، مادران باردار به مدت یک دقیقه و تند تند عضلات لگن خود را سفت و شل می‌کنند و در نوع آهسته، این عضلات را به مدت ۱۰ ثانیه منقبض و سپس رها می‌کنند. این ورزش را می‌توان در وضعیت نشسته، دراز کشیده و ایستاده انجام داد. ( همه موارد با مشورت پزشک و مشاور ورزشی انجام شود)
 

11 اسفند, 1400 19:26