خبر| نجات پلنگ باردار از تله سیمی کشاورزان

خبر

پلنگ بارداری که امروز در تله سیمی کشاورزان گرفتار شده بود، زنده گیری شد.

🔹این حادثه در حوالی روستای پیمد شهرستان نور اتفاق افتاد.

🔹این پلنگ برای معاینات بیشتر به مرکز قرنطینه سمسکنده ساری منتقل شد.

🔸برخی کشاورزان برای جلوگیری از ورود گراز به مزرعه از تله‌ سیمی استفاده می‌کنند.

 

15 اسفند, 1400 17:37